ZEYTİNDE TOZLASMA

ZEYTİNDE TOZLASMA

Zeytin ağaçlarında tozlaşma:

 

    Zeytin ağacı, hermafrodit çiçekleri olan ve kısmen kendi kendine tozlaşan, ikievcikli bir türdür. Tozlaşma anemofiliktir ve polen tüpü, polen çimlenmesinden 3-4 gün sonra stilin tabanına ulaşır. Zeytin ağacının sosyo-ekonomik, ekolojik ve kültürel önemine rağmen üreme sistemi halen tartışmalıdır. Kendi kendine tozlaşma yoluyla meyve üretebilen çeşitlerin var olduğuna inanılır, ancak bu varsayım babalık testi ile nadiren desteklenir.

 

   Zeytin ağacında genetik olarak kontrol edilen münavebe olgusu dikkate alınmadan, meyvelerin verim ve kalitesinin çiçeklenmeden önceki yıldan itibaren bir dizi faktöre bağlı olduğu iyi bilinmektedir. Genel olarak yeterli polen tanelerinin miktar ve kalitede üretilmesi ve meyve tutumu oranının %5-7 olması çeşitlere ve çevre koşullarına bağlıdır. Bazı zararlı ve hastalıkların (örneğin zeytin güvesi) insidansını unutmadan, iklimsel faktörlerin indüksiyon, floral farklılaşma ve çiçeklenmeyi doğrudan etkileyerek belirleyici olduğu gösterilmiştir.

    Zeytin bahçelerinde tozlaşmanın etkinliği, türlerin genomuyla açık bir şekilde bağlantılı olan çeşitler arasındaki karşılıklı uyumluluğa ek olarak, tozlaşan çeşitler / temel çeşitler arasında %10 ila %20 oranında bir ağaç oranı gerektirir. (1) tozlaşan çeşitler ve temel olanlar arasındaki çiçeklenme örtüşmesi, (2) tozlaşan çeşitlerin polen zenginliği, (3) tozlayıcı ağaçlar ve taban çeşitleri arasındaki mesafeler, (4) çiçek uzunluğu etkili tozlaşma süresi, (5) polen canlılığının uzunluğu, (6) meyve bahçesindeki ağaçların geometrik düzeni (kare veya dikdörtgen) ve (7) dikim hatlarının rüzgar yönüne göre yönü.

Bitkinin ercik anter ve filament denilen şeyi içerir. Filament, anteri yukarıda tutan bir saptır. Anter polen üretir. Her anter, diploid mikrosporofitler içeren mikrosporangiumdan yapılmıştır. Bu mikrosporofitler mayoz bölünme ile bölünür ve daha sonra haploid olacak mikrosporlar üretir. Mikrospor daha sonra erkek gametofit ve çevreleyen polen duvarından oluşan bir polen tanesine dönüşür. Bu duvar, taşınırken polen tanesini koruyacaktır. Erkek gametofit iki haploid hücre içerir. Birine üretici hücre denir. Bu hücre bölünerek iki ayrı sperm oluşturacaktır. Diğer hücreye tüp hücre denir ve bir polen tüpü üretecektir.

 

Megasporangia, daha sonra kadın gametofitine yol açacak megasporlar üretir. Megasporangium'u korumak, integument adı verilen bir sporofit dokusu tabakasıdır. Megasporangium, megaspore ve integuments bir bütün olarak ovül olarak adlandırılır. Bu ovül gelişerek yumurtalığa dönüşecektir. Bu ovül daha sonra embriyo kesesi olarak da adlandırılabilen dişi gametofiti içerecektir. Embriyo kesesi, yumurta olarak da bilinen küçük bir ovulum üretecektir. Yumurta döllenirse tohuma dönüşür. Çiçeğin karpal kısmı yumurtalığı, bir stigma poleni alan yapışkan bir uç ve stigmadan yumurtalığa giden stili içerir.

 

Zeytin ağacı poleni büyük ölçüde rüzgarla tozlaşır. Bu, rüzgarın poleni yumurtanın bulunduğu embriyo kesesine taşıdığı anlamına gelir. Birçok zeytin ağacı kendi kendine tozlaşır, yani bir bitkinin poleni aynı ağacın yumurtasını tozlaştırır. Kendi kendine tozlaşma en yaygın olmasına rağmen, meyve üretmek için çapraz tozlaşma daha iyidir.

 

Polen taneleri yapışkan stigmaya yapıştığında bir çiçek tozlaşır. Bundan sonra polen tanesi filizlenecek, yani polen tanesi içindeki erkek gametofit, bir polen tüpünü karpal tarzı aşağı doğru uzatacaktır. Bu tüp yumurtalığa ulaştığında, ovüle nüfuz edecek ve iki sperm hücresini serbest bırakacaktır. Spermlerden biri yumurtayı dölleyerek bir zigot oluşturur. Diğer sperm, dişi gametofitte de bulunan iki çekirdekle birleşir. Bu bir triploid hücre üretir. Ovül şimdi bir tohuma olgunlaşacaktır. Tohum, zigottan geliştirilen bir embriyo, triploid hücrenin bölünmesinden üretilen bir endosperm ve son olarak integumentlerden oluşan tohum kabuğunu içerecektir. Yumurtalar tohuma dönüşürken yumurtalık meyveye dönüşecektir. Yani ovüller tohuma dönüşürken bir zeytin oluşacaktır.

ZEYTIN.png

İLETİŞİM

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için hemen iletişime geç.