SULAMA SUYU ANALİZ SONUÇLARININ İFADE     ŞEKİLLERİ, GENEL BİRİMLER, ÇEVİRME VE     FAKTÖRLERİ

SULAMA SUYU ANALİZ SONUÇLARININ İFADE ŞEKİLLERİ, GENEL BİRİMLER, ÇEVİRME VE FAKTÖRLERİ

ANYON VE KATYONLARIN İFADE BİÇİMLERİ

Sulama sularının analizleri sonucu elde edilen rakamsal değerlerin yorumlanması ve laboratuar analiz sonuçlarının değerlendirmeleri aşağıda anlatılan biçimde yapılır.

Laboratuar analiz sonuçlarından anyon ve katyonların ifade edilmelerinde meq/l, mmol/l, mg/l ya da ppm birimleri kullanılır. meq/l ile mmol/l terimleri matematik olarak eşdeğerdirler ve genelde anyon ve katyonların ifade edilmelerinde en sık kullanılan birimlerdir. Benzer biçimde milyonda bir kısım (ppm) ile litrede miligram değerleri de matematik eş değerdirler.

ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİN İFADE BİÇİMLERİ

Sulama sularında bulunan toplam erimiş katı maddelerin (tuzlar) ifade edilmesinde kullanılan elektriksel iletkenlik değeri laboratuvarda 25oC de (micromhos/cm) olarak ifade edilir. Ancak, bu birim son yıllarda yerini siemens’e bırakmıştır.

1 milisiemens/cm (mS/cm) = 1 milimhos/cm (mmhos/cm) = 103 micromhos/cm (µmhos/cm)

1 mS/cm = 1 dS/m

Elektriksel iletkenlik değerleri laboratuarda standart olarak 25oC sıcaklık için ifade edilirler. Laboratuar sıcaklığının bu değerden farklı olması halinde sıcaklık ile ilgili düzeltmenin yapılması gerekir. Ancak, kullanılan EC metreler (Elektriksel iletkenlik ölçer) otomatik olarak ölçülen değerleri 25oC sıcaklığa çevirerek verirler.

SULAMA SUYU ANALİZ SONUÇLARININ İFADE     ŞEKİLLERİ, GENEL BİRİMLER, ÇEVİRME VE     FAKTÖRLERİ

İLETİŞİM

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için hemen iletişime geç.